BIO

BIO

en / He was born in 1992 in Ostrava, grew up in Olomouc. Studied Slovanské gymnázium Olomouc, where he join the student drama club called Slovanský tyátr. He found out that he enjoys acting. In 2012 became a student of Janacek academy of performing arts where he studied stage performing.

He finished his studies in 2016. Few months he worked as freelance actor and in autumn 2016 he become a part of Kladno city theatre ensemble. From 2020 he is back to freelance acting. Also did some projects in other cities in Czech republic and he was cast for few TV series a Jan Palach movie. He lives in Prague.

cz / Narodil se v roce 1992 v Ostravě, vyrůstal v Olomouci. Vystudoval Slovanské gymnázium Olomouc, kde se stal členem studentského divadelního souboru Slovanský tyátr, ve kterém měl možnost zjistit, že ho divadlo a herectví baví. V roce 2012 nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně ke studiu oboru Činoherní herectví do ateliéru doc. Mgr. Aleše Bergmana, Ph.d.

Absolvoval ve školním divadelním Studiu Marta v roce 2016. Od roku 2016 byl několik měsíců na volné noze, poté nastoupil do angažmá v Městském divadle Kladno, odkud v roce 2020 odešel zpět na volnou nohu. Hostoval také v dalších divadlech po celé republice a byl obsazen do několika seriálů a celovečerního filmu Jan Palach. Žije v Praze.

TRAINING

  • Stage Acting – Janáček Academy of Performing Arts / Činoherní herectví – Janáčkova akadeie múzických umění
  • Theory and History of Theatre – Masaryk University / Teorie a dějiny divadla – Masarykova univerzita
  • David Penn: The Naked Face

LANGUAGES

  • Czech – native / čeština – rodný jazyk
  • English – fluent / angličtina – plynuleryk University / Teorie a dějiny divadla – Masarykova univerzita

SKILLS

  • singin (baritone – tenor) / zpěv (baryton – tenor)
  • driving license / řidičský průkaz skupiny B
  • piano basics, guitar basics, percussion basics / základy hry na klavír, kytaru, perkuse
  • dance (standars and latin american) / tanec (standardní, latinskoamerické)
  • juggling / žonglování

CURRENT LOCATION

Prague, Czech Republic

CONTACT